Információs kötelezettségek

Az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Tiszteletben tartjuk a magánszféráját, és a személyes adatainak kezelése és feldolgozása során betartjuk a vonatkozó jogszabályi előírásokat. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban bemutatjuk a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás főbb pontjait.

Kapcsolatfelvétel – adatok tárolása

Amennyiben Ön a személyes adatait a társaságunknak küldött e-mailben megadja, ezzel egyben ahhoz is hozzájárul, hogy a vonatkozó megkeresése feldolgozásának időtartamára ezeket az adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően tároljuk és feldogozzuk. Ezekre az adatokra a megkeresésének feldolgozása érdekében van szükségünk. Az adatok tárolására olyan időtartamban kerül sor, amely a megkeresésének, az esetleges további vonatkozó kérdéseinek és a válaszadásunknak az érdekében szükséges. A fentiekkel kapcsolatos adatkezelés és adatfeldolgozás jogalapja az Ön hozzájárulása, ill. előszerződésből vagy szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése, továbbá jogos érdekeink védelme.

Sütik („Cookies”)

Honlapunk nem használ „sütiket”.

Server-Logfile-ok

A honlapunk tárhely-szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az Ön böngészője által küldött adatokat ún. Server-Log fájlokban (a böngésző típusát és változatát, Host-nevet, idő, operációs rendszer, hivatkozási-URL). Ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra más adatokkal, és csak a honlapunk jogszabályba ütköző használata esetén kerülnek elemzésre.

Az Ön joga a tájékoztatáshoz, törléshez, tiltakozáshoz / jogorvoslati tájékoztató Önnek alapvető joga van az ellenszolgáltatás nélküli tájékoztatáshoz, kijavításhoz, törléshez, korlátozáshoz, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz. Ilyen jellegű kérés esetén kérjük forduljon hozzánk. Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatainak kezelése, ill. feldolgozása az adatvédelmi jogszabályokba ütközik, vagy az adatvédelmi jogai, ill. igényei más módon sérültek / sérülnek, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - Honlap: www.naih.hu Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Adatvédelmi kapcsolattartónk, akihez a fenti esetekben fordulhat:

Név: Tóth Gábor
Tel.: +36/70/3365-701
E-Mail:
Postacím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 28.